Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

06 | 01 | 2015   Impregnace po dílech

  1. Hloubková impregnace po jednotlivých dílech okna ještě před zalisováním do hotových rámů. Impregnace dřeva je i uvnitř rohových spojů okna.
  2. Základování ( zajišťuje budoucí barevný tón ) včetně impregnace dřeva.
  3. Vyplnění všech přiznaných spojů speciálním pružným plničem spár pro zamezení průniku vody do rohových spojů.
  4. Nástřik vrchního laku vodouředitelným akrylátovým lakem nové generace s příměsí 25% polyuretanu.

Zvýšená odolnost proti mechanickým vlivům, lepší přilnavost povrchu. Nová technologie umožňuje průnik částic impregnace do větší hloubky dřeva.

Záruka 5 let garantovaná s výrobcem laků a barev.

Zvýšená odolnost laků vůči mechanickému poškození a vodě. Na povrchovou úpravu je poskytována záruka 5 let. Tato záruka je garantována smlouvou od dánského dodavatele barev.

...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.