Nacházíte se: Kontakty
 

Kontakty

Obchodní oddělení:
756 51 Zašová č.660
tel.: 571751309     
    
 
Servisní a rekl. oddělení:
tel.: 800 183 572    
Petr Holý, email: petr.holy@otherm.cz, tel: 777 750 701
Regionální ředitel TWW a OTHERM pro Slovensko a Jihočeský kraj
 
 
Petr Mikel, email: petr.mikel@otherm.cz, tel: 775 750 154
Regionální ředitel TWW a OTHERM pro Moravskoslezský,
Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský kraj + Vysočina

Petr Svoboda, email: petr.svoboda@otherm.cz, tel: 602 585 758
Regionální ředitel TWW a OTHERM pro Středočeský východ,
 
Královehradecký, Pardubický, Liberecký kraj + Praha
 
 
Miloslav Kubsa, email: miloslav.kubsa@otherm.cz, tel: 725 851 847
Regionální ředitel TWW a OTHERM pro Středočeský západ,
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj
 
 
 
 Fakturační adresa: 
 Window Holding a.s. ,  Hlavní 456,  250 89 Lázně Toušeň
 IČO: 284 360 24,  DIČ: CZ 284 360 24
 Spisová značka B 14506 vedená u Městského soudu v Praze

Pozice GPS naší firmy: N49° 27.996 E18° 002.177

V menu v levé části si vyberte kraj, kde hledáte prodejce.01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.