Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

10 | 01 | 2013   POZOR – mimořádně prodloužena záruka na eurookna

Pokud uzavřete smlouvu na dodávku oken TWW do 31. března 2013 získáte prodlouženou záruku 7 let na povrchovou úpravu oken TWW.

Mimořádné prodloužení záruky se týká fyzických osob - koncových zákazníků značky, a to bez ohledu na dřevinu ze které byla okna vyrobena. Je nutné, aby okna byla instalována do otvorů s hloubkou venkovního ostění větší jak 10 cm.

Kvalitní povrchová úprava oken si udržuje dlouhodobě své výborné vlastnosti a vzhled jen s minimálními nároky na údržbu.  Jde o mimořádně kvalitní systém ochrany dřeva před vnějšími vlivy a svou odolností patří ke špičce z hlediska ochrany před opotřebením a poškozením.

Povrchová úprava dřevěných eurooken je rozhodující pro jejich životnost. Kvalita povrchové úpravy zaručuje, že při minimálních nárocích na údržbu vydrží ve výborném stavu desítky let.

Tak neváhejte a oslovte nás svou poptávkou ještě dnes.


...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.