Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

30 | 06 | 2014   OKNA TWW SE ZÁRUKOU CERTIFIKÁTU PŮVODU

Značka TWW nově potvrzuje pravost svých výrobků CERTIFIKÁTEM GARANCE původu. Tento certifikát obdrží zákazníci, kteří si koupí okna a dveře od partnerů značky TWW, současně s dodávkou oken a dveří.

 

Výrobce oken a dveří značky TWW společnost Window Holding a.s. garantuje tímto CERTIFIKÁTEM, že pokud zanikne, prodejce poskytne na okna a dveře TWW záruční a pozáruční servis přímo výrobce oken. Zároveň certifikát zaručuje, že dodaná okna a dveře byly vyrobeny v České republice. CERTIFIKÁT GARANCE platí bez omezení po celou dobu používání oken a dveří a je možné uplatnit jej kdykoliv přímo u výrobce oken spol. Window Holding a.s.

 

Podrobné informace a podmínky uplatnění certifikátu jsou uvedeny na stránkách www.windowholdig.cz nebo na stránkách www.twwokna.cz

 

Certifikát prokazuje, že dodavatel oken, od kterého zákazník okna koupil, je prověřeným dodavatelem značky TWW a zákazník se může spolehnout na kvalitu dodaných produktů.

 

CERTIFIKÁT je pro zákazníka potvrzením pravosti značky TWW a současně chrání značku před šířením nekvalitních napodobenin jejich produktů. CERTIFIKÁT garance původu požadujte po svém dodavateli vždy s dodávkou oken a dveří TWW.


...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.