Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Dotace na okna
 

Dotace pro okna

ZELENÁ ÚSPORÁM DOTACE NA OKNA TWW
 
Na základě programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám od 22.4.09 do 31.12.2012 nabízíme naše služby a výrobky, které splňují požadavky na získání dotace z uvedeného programu.
 
 1. KONTAKT:
  Tomáš Vilém, 777 757 179
  tomas.vilem@windowholding.cz
 2. KOMU JE DOTACE URČENÁ A KOLIK JE TO PENĚZ
  Program Zelená úsporám je určen pro: -
  • fyzické osoby
  • společenství vlastníků - bytové jednotky
  • bytová družstva
  • města, obce
   Program Zelená úsporám se vztahuje pouze na domy určené k trvalému bydlení.
   Žadatel by měl výměnou oken ve většině případů dosáhnout snížení měrné spotřeby tepla na vytápění ve výši min. 20% a získat tak nárok na dotaci 650,-Kč /m2 obytné plochy domu (bytu).Při úspoře 30% má nárok na dotaci 850,-Kč /m2 obytné plochy.

 3. CO ZAJISTÍME ZDARMA ZA VÁS
  Našemu zákazníkovi chceme oproti konkurenci nabídnout komplexní služby,které mu zajistí zjednodušení celého řízení.
  • bezplatně se postaráme o vyřízení dotace
  • ušetříme vám čas a peníze
  • zbavíme vás starostí a stresu spojených s vyřízením dotace.

  K tomu od vás potřebujeme:
  • originál plné moci ověřené pro zastupování v celém řízení
  • výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
  • výkresovou dokumentaci objektu ,jeli k dispozici, pro projekt a tepelný výpočet
  • v případě ,že nemovitost má více vlastníků,musí zákazníci dodat formulář se souhlasným stanoviskem všech vlastníků s ověřenými podpisy.
  • doložení vlastnictví účtu zákazníka( vystaví banka) (pokud nemáte dokumentaci k objektu,tak vám ji necháme vypracovat,cena dohodou ,možno také žádat dotaci)

  Co tedy nabízíme:
  • vypracování bezplatné cenové nabídky na nová okna
  • předběžný výpočet dotace dle naměřených a sdělených údajů
  • pomoc při vyplnění žádosti,krycího listu a ostatních dokumentů
  • zajištění autorizovaného inženýra a vypracování tepelného výpočtu a projektu.
  • zastupování v celém řízení
  • montáž nových oken s příslušenstvím a další služby
  • ekologická likvidace oken původních s dokladem o likvidaci
  • podání žádosti na příslušné krajské pracoviště SFŽP
   

   
 4. DALŠÍ INFORMACE:
  V případě ,že výměnou oken a dveří není dosažena požadovaná úspora ve vytápění min. 20% ,je možno zvolit jiná okna s lepším zasklením nebo je nutno výměnu oken doplnit s částečným zateplením sklepů ,stěn nebo střechy.

  Žadatel může žádat o dotaci na jeden objekt a jedno opatření (např. výměna oken) pouze jednou.Nelze žádat vícekrát na dílčí zateplení. Poté může žádat až o dotaci na celkové zateplení ,přičemž celkově obdrží dotaci v maximální výši za celkové zateplení.

  Žádost se podává před provedením opatření ,pak opatření je nutné realizovat do 18 měsíců od podání žádosti
  Žádost se podává po provedení realizace opatření.Podání žádosti do 12 měsíců od ukončení realizace opatření.
  Lhůta pro posouzení žádosti na SFŽP = 1 měsíc
  Lhůta pro výplatu dotace z MŽP ČR = 3 měsíce

  Žádat lze zpětně po dokončení provedených opatření (předávací protokol díla) ,faktura a doklad o úhradě až po 1.4.2009.
 5. JAKÉ VÝROBKY TWW NABÍZÍ
  Kód SVT 4139 Dřevěná okna a balkónové dveře typ IV68 EURO
  Kód SVT 4140 Dřevěná okna a balkónové dveře typ IV84 EURO
  Kód SVT 4042 Dřevěné vchodové dveře typ IV68 EURO
 
 
Těšíme se na spolupráci
 
S pozdravem
Ing. Petr Holý
Obchodní ředitel značky TWW
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.