Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Okna a jejich povrchová úprava
 

Dřevěná okna a jejich povrchová úprava

Dřevo jako přírodní a osvědčený materiál je nadále nejlepším materiálem pro výrobu oken a dveří. Výroba dřeva je energeticky nenáročná, snadno dostupná s obnovitelnými zdroji.
 
Jeho fyzikálně mechanické vlastnosti ( poměrně nízká váha, vysoká pevnost, pružnost, snadná opracovatelnost a jeho estetické vlastnosti, design ) jsou přímo ideální pro výrobu oken a dveří, tak aby obsáhli v proměnlivých evropských klimatických podmínkách, kde čtyři roční období určují značně proměnlivé teplotní rozdíly mezi exteriérem a interiérem.
 
Dokonale zpracované a ošetřené dřevo je schopné velmi dobře odolávat jak UV záření tak větru, dešti a sněhu.
 
Základem vysoké odolnosti dřevěného eurookna vůči klimatickým podmínkám je jeho komplexní povrchová úprava dřeva v kombinaci se speciálními eloxovanými hliníkovými profily ve spodní parapetní části okna, které mají za úkol dobře a rychle odvádět dešťovou vodu z okna na venkovní parapet.
 
TOP WOOD Windows s.r.o. ( TWW ) představila na stavebním veletrhu v Brně v dubnu 2006 nový systém povrchové úpravy dřeva ve spolupráci s evropským výrobcem barev – dánskou firmou DYRUP – GORI . základní změna spočívá ve změně systému výroby dřevěných profilů pro kompletaci okna a byla spojena s investicí nové výrobní CNC linky od renomované německé firmy Weinig v roce 2005.
 
Technologická změna výroby umožňuje, aby každý jeden díl budoucího rámu okna byl před zalisováním do korpusu, kompletně hloubkově ošetřen průmyslovou impregnací dřeva GORI 356 ( vodou ředitelný ekologický produkt ).
 
Dřevo je tak impregnováno i uvnitř rohového spoje, ještě před tím než se nanese lepidlo a díly se zalisují do budoucího tvaru okna.
 
Průmyslová impregnace kromě ochrany dřeva, zvyšuje i jeho odolnost vůči přijímání vlhkosti a vody.
 
Proces povrchové úpravy dále pokračuje v lakovně, kde se udržují předepsané parametry pro kvalitní aplikaci vodou ředitelných laků a barev. Základním parametrem je relativní vlhkost vzduch mezi 40% - 50%, teplota 22o-24oC a potřebná výměna vzduchu. Pro dobrou přilnavost všech vrstev povrchové úpravy a dlouhou životnost se musí zajistit časové stanovený vytvrzovací proces při zajištění jmenovaných parametrů prostředí lakovny.
 
Při nedodržení těchto podmínek se finální vrstva laku může rychle uzavřít a voda zůstává uvnitř.Životnost laku se tak snižuje.
 
Další vrstvou povrchové úpravy je základní barva GORI 411 s přiměřeným množstvím pigmentů dle finálního odstínu.Vyvážený poměr pigmentů mezi základní vrstvou a finální vrstvou laku GORI 897 je velmi důležitý pro dosažení jednotného kvalitního vzhledu okna.
 
Finální lak ( barva ) GORI 897, která se nanáší speciálním zařízením s tloušťce cca 0,3 mm je stejný jako základ - na bázi vodou ředitelného produktu.
 
Novinkou pro rok 2006 je jeho složení. Jedná se o vodou ředitelný akrylát s příměsí 25% polyuretanu. Tato příměs výrazně zvyšuje odolnost laku proti mechanickému poškození.
 
Při zachování těchto podmínek aplikace se dodavatel povrchové úpravy smluvně zavázal k záruce 5 let, bez podmínek údržby v době záruky.
 
Životnost povrchové úpravy lze zvyšovat používáním regeneračního balzámu na okna GORI 901.
 
Lokální doplňování vrstvy laku v budoucnosti je stejně jednoduché, jako běžné mytí oken.
 
Možnost jednoduché údržby povrchové úpravy zaručí, že desetiletí budou okna vypadat stejně, jako když jste si je zakoupili a to se u oken z umělých materiálů zaručit nedá.
 
 
Potřebujete poradit na toto téma?
Obraťte se na nás nebo na některého z našich prodejců.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.