Nacházíte se: Produkty - Další výrobky - Posuvné dřevěné dveře
 

Posuvné dřevěné dveře

Velkou výhodou posuvných dveří jsou malé nároky na prostor. Svými vlastnostmi a designem se uplatní zejména v novostavbách, ale lze je s úspěchem použít také při rekonstrukcích.

Oslovte nás poptávkou a naši odborní partneří Vám rádi a ochotně vysvětlí možnosti posuvných systémů.

Provedení posuvných dveří si můžete zvolit v jednokřídlé nebo dvoukřídlé variantě. Posuvné dveře mají specielní kování, které umožňuje odsunutí celého křídla před sousední fixní zasklení, a to nejprve sklopením a následným vysunutím. Výhodou tedy je i to, že okno lze ponechat v poloze větrání na sklopku.

Kování můžete volit buď ve spřažené nebo nespřažené formě. Zatímco u nespřaženého mechanizmu se pohyb křídla ovládá otáčením klikou, u spřaženého mechanizmu se odsunutí křídla realizuje tahem za delší kliku.

 
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.