Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

07 | 08 | 2008   Termookno TWW

Originál dřevěná Termookna TWW
 
Roční úspora za vytápění 40%
 
Termookna profil, tloušťka 84 mm s izolačním trojsklem U skla= 0,6 W/m2.K. U celého okna = 0,9 W/m2.K. U je součinitel prostupu tepla. Jedná se o ukazatel, který sděluje kolik tepla okno propustí ven nebo dovnitř. Čím je hodnota nižší, tím je tepelná izolace okna větší.
 
1. Kvalita profilu, zasklení a kvalita výroby = záruka úspory za vytápění a dlouhá životnost výrobku.
 
Termo-okna TWW splňují parametry pro nízkoenergetické domy.
 
Parametrem je hranice měrné roční spotřeby tepla pro objekty nízkoenergetické a pasivní ve srovnání se současným požadavkem normy CSN 730540. Tepelná ochrana budov.
 
Klasická novostavba
spotřeba tepla na vytápění(kWh/m2) za rok 80 – 140
 
Nízkoenergetický dům
spotřeba tepla na vytápění(kWh/m2) za rok méně než 50
 
Pasivní dům
spotřeba tepla na vytápění(kWh/m2) za rok méně než 15
 
 
Požadavky na okna a dveře:
Součinitel prostupu tepla:
» U okna -1,2 -1,7 W/m2.K je převrácenou hodnotou tepelného odporu.
» U skla > 1,1 W/m2.K.
»U profilu = 1,2 – 1,7 W/m2.K
 
Součinitel prostupu tepla:
» U okna = 0,9-1,0 W/m2.K.
» U skla 0,8 W/m2.K.
» U profilu = 0,9 – 1,1 W/m2.K
 
Součinitel prostupu tepla:
» U okna < 0,8 W/m2.K
» U skla < 0,6 W/m2.K
 
Termookno TWW
Profil 84 mm smrk, borovice, meranti, izolační trojsklo 4-16-4-16-4 U skla 0,7 W/m2.K
 
Požadavky pro potřeby nízkoenergetického domu
100% splňuje - U okna = 0,9 W/m2.K
 
 
2. Kvalita připojovací spáry
 
Pokud okno splňuje požadavky musí splňovat i kvalitu těsnění v připojovací spáře mezi rámem okna a ostěním v obvodové zdi.
 
Novinka TWW
Spodní teplý okraj, jako 100% záruka dostatečné tepelné izolace pod spodním rámem okna mezi venkovním a vnitřním parapetem.
 
Spodní termo-okraj rámu okna TWW, jako záruka dostatečně vysoké povrchové teploty na spodní nejchladnější části okna z interiérové strany NOVINKA OD TWW.
 
Vzhledem k tomu, že může při montáži oken a dveří dojít k nedostatečnému zapěnění PUR pěnou, zejména ve spodní části okna, doporučujeme montovat okna již s dodaným termo-okrajem. Kvalita dostatečné tepelné izolace ve spáře mezi oknem a ostěním výrazně ovlivňuje stupeň povrchové teploty ve spodní části okna, která má vliv na případnou kondenzaci vody v zimním období na spodním okraji izolačního skla.
 
Co nejvíce ovlivňuje kvalitu povrchové teploty
Kvalita osazení oken do ostění je rozhodujícím faktorem pro povrchovou teplotu. Tloušťka profilu okna 68mm nebo 78mm s dvojsklem nemá žádný rozhodující vliv na povrchovou teplotu.
 • správné osazení okna do ostění (tepelně-izolační vlastnosti připojovací spáry mezi oknem a ostěním) především ve spodní části okna, kde je nejchladnější místo v interiéru.
 • správné napojení na tepelně-izolační vrstvy obvodového zdiva. Izolace v ostění by měla navazovat na tepelnou izolaci připojovací spáry. Doporučujme tepelnou izolaci v ostění z exteriéru, ale i v interiéru pod venkovním a vnitřním parapetem.
 • kvalita izolačního dvojskla, vnitřní rámeček skla, způsob zasazení a zatěsnění dvojskla do profilu křídla. Řešení zasklívací lišty a umístění a velikost odvětrávacího otvoru pod dvojsklem.
 • kvalita profilu okna a přesnost profilování dle dokumentace v návaznosti na těsnění, upevnění okapnice a seřízení kování.
 • tloušťka profilu. Zde můžeme doporučit jen jediné. Pokud zákazník požaduje širší profil, jak 68mm, tak jedině v kombinaci s izolačním trojsklem, které má výrazně lepší tepelné parametry.
Řešením zlepšení těchto tepelných vlastností je dodávka oken TWW na přání se spodním termo-okrajem.
 
3) Jak ušetřit za vytápění – opatření na zimu!
 • zkrácení záclon a závěsů až 6% úspora
 • odsunutí nábytku od radiátorů až 8% úspora
 • regulace dle teploty v interiéru snížením o 1°C se ušetří až 6%
 • minimalizovat předměty, které brání oteplení skla z interiéru - (ozdoby, květiny na parapetech, žaluzie atd.) úspora až 6%
 • seřízení oken, dokonalé těsnění a větrání 3 min. intenzivně - okno otevřené naplno 2x – 3x denně – úspora až 8%
 • snížení teploty vytápění přes noc o 3 – 4°C
 • udržujte relativní vlhkost vzduchu v interiéru mezi 40 – 50% (častější intenzivní větrání)
Konkrétní úspora za rok s našimi okny:
» průměrný rodinný domek (náklady za vytápění za rok):
 • 11000,- Kč dřevo = úspora: 4400,- Kč / rok
 • 20000,- Kč hnědé uhlí = úspora: 8000,- Kč / rok
 • 29000,- Kč zemní plyn = úspora: 11600,- Kč / rok
 • 45000,- Kč elektřina = úspora: 18000,- Kč / rok
 • Opatření vedoucí k úspoře tepla spojené s investicí:
 • Nechte si nainstalovat regulaci topení v každé místnosti pomocí ventilů s termostatickými hlavicemi nebo elektronickou regulací s možností nastavení cílové teploty v místnosti.
 • Pouze venkovní rolety a žaluzie zvyšují celkovou tepelnou izolaci objektu.
 • Nové kondenzační a nízkoteplotní kotle s účinností na 100% můžou dosáhnout úspory až 25%.
 • Kotel na vytápění s ionizačním zapalováním může ušetřit až 0,5 m3 plynu denně.
 • Dodatečným zateplením obvodových zdí, podlah, stropů a střech získáte úsporu až 30% - optimální variantu Vám navrhne odborník.
 • Termookno od TWW Vám ušetří až 40% Vašich ročních nákladů za vytápění za rok.
Převod m3 na kWh : 1 m3 plynu = 10,5 kWh

...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.