Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

16 | 07 | 2013   Distanční rámečky omezují vliv tepelných mostů

Vznik kondenzátu v dolní části skel je nežádoucí jev, který se vyskytuje zejména v zimě při velmi nízkých venkovních teplotách. Teplý rámeček a hluboko uložené sklo výrazně potlačuje vznik kondenzátu, a to i při velmi nízkých teplotách. Dřevěná eurookna TWW mají standardně zasklení s teplým distančním TGI rámečkem a hluboko uložené sklo, jsou tak prakticky eliminovány uvedené negativní jevy, a to díky významnému zvýšení vnitřní povrchové teploty okna.

Pro výrobu teplých TGI rámečků se používá šedý polypropylen tj. materiál s nízkou tepelnou vodivostí, ten je potažen tenkým nerezovým filmem tloušťky 0,1 mm. Kovový film rámeček zpevňuje a zajišťuje jeho stabilitu, a to i v případě použití meziskelních příček. Další důležitou funkcí kovového filmu je zábrana před únikem izolačního plynu, kterým je vyplněn meziskelní prostor, protože plasty obecně jsou do jisté míry propustné pro plyny. Zábranu proti unikání plynu zajišťuje také fakt, že rámeček je v rozích ohýbán. I díky teplému TGI rámečku, který je standardně dodáván v matně šedé barvě, tak mají okna TWW výborně tepelně izolační vlastnosti.

Parametry zasklení závisí také na šířce meziskelního rámečku. TGI rámeček je v dřevěných oknech TWW možné použít, v závislosti na použitém okenním profilu, v šířkách 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm a 18 mm.

Volba zasklení má velmi podstatný vliv na celkovou úsporu tepla, kterou okna přinesou, ale také na něm záleží např. zvukový útlum. Při výběru oken je tak volbě zasklení třeba věnovat mimořádnou pozornost.

...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.