Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

19 | 06 | 2013   Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM startuje

Jedním z kroků k podpoře stavebnictví v ČR je i program Nová zelená úsporám. MŽP vyhlásilo nový program na podporu zateplování domů.

V první fázi bude rozdělena 1 miliarda Kč. Dotace budou určeny i pro projekty, kde realizace byla započata po 1. 1. 2013. Příjem žádostí bude zahájen v srpnu 2013.

Naši odborní partneři vám poskytnou další informace jak dotaci získat. Spolupracujeme se zkušenými projektanty, kteří vám navrhnou nejlepší řešení na míru vašim potřebám a možnostem.

Využijte šanci a získejte dotaci na zateplení vašeho domu, výrazně tak uspoříte za teplo. Více informací najdete na stránkách www.nova-zelenausporam.cz.

Program Nová zelená úsporám vyžaduje i novou registraci produktů, která v současnosti probíhá. Seznam nově registrovaných produktů zde nejdete v nejbližší době. Tento symbol označuje registrované produkty:
...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.