Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

11 | 01 | 2013   Okna TWW se prodávají i v daleké Číně


Značka TWW stále rozšiřuje své obchodní působení. Dřevěná a dřevohliníková okna TWW se budou prodávat až v daleké Číně. Zájem o kvalitní a luxusní dřevěná a dřevohliníková okna a dveře  v Číně neustále roste.

Po dohodě s naším partnerem jsme se rozhodli otevřít první obchodní zastoupení v 10 milionovém Hangzhou,  hlavním městě provincie Zhejiang na východě země. Zákazníci si zde mohou prohlédnout produkty TWW na ploše více než 130 m2.

V polovině října prezentoval čínský partner produkty TWW pod heslem „původem z Evropy“ na veletrhu stavebních materiálů a techniky v  Hangzhou. Za čtyři dny navštívilo veletrh téměř 300 000 návštěvníků, a to zejména z řad odborné veřejnosti.  Značku TWW představila ve vstupu z veletrhu také místní TV stanice.

Jako přímý dodavatel dřevěných oken byla značka TWW na veletrhu jediná. Expozice značky TWW vzbudila velký zájem návštěvníků a již přímo na veletrhu oslovila odborné konzultanty více než stovka zájemců o dodávku oken.

Úspěch a zájmem o okna TWW vedl našeho partnera k rozhodnutí představit v nejbližší době okna a dveře TWW také na stavebních veletrzích v Pekingu a Šanghaji.

Doufáme, že okna TWW najdou na čínském trhu řadu zajímavých obchodních příležitostí.


...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.