Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

25 | 07 | 2012   FSC certifikát – záruka ekologicky šetrného původu dřeva

Nabízíme svým zákazníkům možnost zakoupit si dřevěná eurookna s certifikátem FSC. Ten Vám poskytne jistotu, že použité dřevo je ekologicky šetrného původu.

Lesy jsou díky stálému úbytku deštných pralesů jedním z nejohroženějších ekosystémů na planetě. Ročně zmizí z povrchu Země deštné pralesy o rozloze dvou Českých republik. Ekosystém lesa má nezastupitelnou roli nejen jako zdroj kyslíku, ale je důležitý i v hydrologii a jako domov zvířat a rostlin. Devastace lesů představuje přímé ohrožení naší existence.

Certifikát FSC představuje jistotu, že dřevo použité pro výrobu oken bylo získáno ekologicky šetrným způsobem a v podmínkách vylučujících zneužití lidí, kteří se na jeho těžbě podílejí.

Zajímá nás ochrana přírody a není nám lhostejné z čeho, jako největší výrobce eurooken v ČR, své produkty vyrábíme.

Objednejte si okna TWW s certifikátem FSC a podpoře tak ochranu lesů.

...návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.