Nacházíte se: Co vás zajímá - Novinky a akce

01 | 11 | 2017   „Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

Tradiční značka dřevěných oken a dveří TWW se připojila k projektu Asociace českých výrobců oken „Zaručeně česká okna“. Pomocí jednoduchého nástroje, který najdete na www.zaruceneceskaokna.cz si můžete ověřit, zda Váš potenciální dodavatel oken a dveří vyrábí své produkty skutečně v ČR.

Stále více zákazníků koupí levně okna vyrobená a dovezená ze zahraničí. Často se ale lákavá pořizovací cena stane po čase noční můrou. Zajištění servisu takových oken může být pro zákazníky zdrojem nepříjemných komplikací.

Značka TWW jako tradiční český výrobce eurooken špičkové kvality poskytuje svým zákazníkům jistotu, že se výrobce o jejich okna postarají i v případě, že partner značky se dostane do problémů. Proto zákazníci dostanou s dodávkou produktů také Certifikát garance původu oken a dveří.

Značka TWW je součastí společnosti Window Holding a.s., největšího výrobce oken a dveří v ČR, který jako zakládající člen Asociace českých výrobců oken www.acvov.cz, podporuje její snahu přispět k propagaci českých výrobků.

Okna TWW to jsou okna s vůní dřeva. Oslovte nás svou poptávkou. Okna a dveře Vám ZDARMA zaměříme a připravíme nabídku na míru Vašim požadavkům....návrat zpět

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.