Nacházíte se: Produkty - Dotazy
 

Mohu si okna koupit bez jejich montáže? Jak je to s DPH?


 
V případě, že si zakoupíte naše okna, která si následně sami odvezete z našeho výrobního závodu vlastními prostředky a sami namontujete, budeme Vám nuceni počítat DPH ve výši 20%.
 
Objednáte-li si u nás okna i s montáží, vyjdou samotná okna levněji a navíc Vám poskytneme vyšší záruku!
  • Pokud se jedná o okna pro bytové účely (tzv. "sociální bydlení" - viz níže...), můžeme Vám počítat DPH pouze 10%, takže ušetříte plných 10% z konečné ceny oken. Tato úspora většinou vystačí na námi provedenou montáž včetně dopravy oken na místo stavby nebo dokonce ještě něco ušetříte.
  • Na výrobky montované našimi pracovníky nebo autorizovanou firmou se vztahuje záruka 5 let. V případě, že je dodávka uskutečněna bez montáže, vztahuje se na výrobky záruka pouze v délce 24 měsíců.
Dopravíme Vaši zakázku nákladními automobily, které přepravují okna ve speciálních dopravních paletách, a provede odbornou montáž, ve které má již dlouholetou zkušenost.
 
Vy převezmete kompletní a nepoškozené výrobky bez jakýchkoli starostí až po jejich zabudování a následném odzkoušení. Návod pro kontrolu výrobků a montážních prací naleznete na závěr odpovědi č. 1 "Postup při výměně".
 
POZOR! zakázky bez montáže 20% DPH: vždy
 
DPH k cenám započítáváme až po zpracování cenové nabídky. V případě, že obsahuje obě sazby daně, je rozdělena na dvě samostatné zakázky s odlišnou DPH.
 


 

Mohu si okna koupit bez jejich montáže? Jak je to s DPH?


 
V případě, že si zakoupíte naše okna, která si následně sami odvezete z našeho výrobního závodu vlastními prostředky a sami namontujete, budeme Vám nuceni počítat DPH ve výši 20%.
 
Objednáte-li si u nás okna i s montáží, vyjdou samotná okna levněji a navíc Vám poskytneme vyšší záruku!
  • Pokud se jedná o okna pro bytové účely (tzv. "sociální bydlení" - viz níže...), můžeme Vám počítat DPH pouze 10%, takže ušetříte plných 10% z konečné ceny oken. Tato úspora většinou vystačí na námi provedenou montáž včetně dopravy oken na místo stavby nebo dokonce ještě něco ušetříte.
  • Na výrobky montované našimi pracovníky nebo autorizovanou firmou se vztahuje záruka 5 let. V případě, že je dodávka uskutečněna bez montáže, vztahuje se na výrobky záruka pouze v délce 24 měsíců.
Dopravíme Vaši zakázku nákladními automobily, které přepravují okna ve speciálních dopravních paletách, a provede odbornou montáž, ve které má již dlouholetou zkušenost.
 
Vy převezmete kompletní a nepoškozené výrobky bez jakýchkoli starostí až po jejich zabudování a následném odzkoušení. Návod pro kontrolu výrobků a montážních prací naleznete na závěr odpovědi č. 1 "Postup při výměně".
 
POZOR! zakázky bez montáže 20% DPH: vždy
 
DPH k cenám započítáváme až po zpracování cenové nabídky. V případě, že obsahuje obě sazby daně, je rozdělena na dvě samostatné zakázky s odlišnou DPH.
 
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.