Nacházíte se: Produkty - Dotazy - Slovník pojmů
 

Tepelně izolační skla


Tato skla mají na povrchu nanesenu speciální vrstvu z oxidů kovů, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosaženo výrazného snížení hodnoty součinitele prostupu tepla "Ug" (W/m2*K). Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností je dutina dvojskla nebo trojskla vyplněna inertním plynem (Argon resp. Krypton). Průhlednost skla přitom zůstává plně zachována. Pozor! Meziskelní příčky zhoršují hodnotu Ug a to o 0,1 až 0,3 W/m2K v závislosti na počtu křížení. 

Tepelně izolační skla


Tato skla mají na povrchu nanesenu speciální vrstvu z oxidů kovů, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosaženo výrazného snížení hodnoty součinitele prostupu tepla "Ug" (W/m2*K). Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností je dutina dvojskla nebo trojskla vyplněna inertním plynem (Argon resp. Krypton). Průhlednost skla přitom zůstává plně zachována. Pozor! Meziskelní příčky zhoršují hodnotu Ug a to o 0,1 až 0,3 W/m2K v závislosti na počtu křížení.

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.