Nacházíte se: Produkty - Dotazy - Slovník pojmů
 

Profil okna


Profilem označujeme konstrukci rámu a křídla okna. Liší se materiálem (dřevo, plast, hliník), rozměry, účelem /křídlo, rám, sloupek…/, designem, stavební hloubkou atd. dřevěná okna mají profil určen počtem komor, tloušťkou vnějších stěn, stavební hloubkou, použitou výztuhou, těsněním, případně vloženou tepelnou izolací. U dřevěných oken je profil určen použitou dřevinou, stavební hloubkou, těsněním, případně vloženou tepelnou izolací. Hliníková okna mají profil určen počtem komor, typem přerušení tepelného mostu, stavební hloubkou, případně vloženou tepelnou izolací. Každý profil může mít tyto vlastnosti kombinované jinak, což vytváří produktovou rozmanitost. 

Profil okna


Profilem označujeme konstrukci rámu a křídla okna. Liší se materiálem (dřevo, plast, hliník), rozměry, účelem /křídlo, rám, sloupek…/, designem, stavební hloubkou atd. dřevěná okna mají profil určen počtem komor, tloušťkou vnějších stěn, stavební hloubkou, použitou výztuhou, těsněním, případně vloženou tepelnou izolací. U dřevěných oken je profil určen použitou dřevinou, stavební hloubkou, těsněním, případně vloženou tepelnou izolací. Hliníková okna mají profil určen počtem komor, typem přerušení tepelného mostu, stavební hloubkou, případně vloženou tepelnou izolací. Každý profil může mít tyto vlastnosti kombinované jinak, což vytváří produktovou rozmanitost.

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.