Nacházíte se: Produkty - Dotazy - Slovník pojmů
 

Počet komor


Komory jsou typické pro dřevěná okna , hliníková okna , plastové dveře a hliníkové dveře . Mají za úkol vytvářet oddělené vzduchové dutiny, které zajišťují tepelně izolační vlastnosti. Jejich počet se stanovuje směrem z exteriéru do interiéru. Neznamená, že čím více komor profil má, tím má lepší vlastnosti, neboť na lepších tepelných vlastnostech oken se podílí řada dalších konstrukčních prvků. 

Počet komor


Komory jsou typické pro dřevěná okna , hliníková okna , plastové dveře a hliníkové dveře . Mají za úkol vytvářet oddělené vzduchové dutiny, které zajišťují tepelně izolační vlastnosti. Jejich počet se stanovuje směrem z exteriéru do interiéru. Neznamená, že čím více komor profil má, tím má lepší vlastnosti, neboť na lepších tepelných vlastnostech oken se podílí řada dalších konstrukčních prvků.

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.