Nacházíte se: Produkty - Dotazy - Slovník pojmů
 

Bezpečnostní skla


Zahrnují izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným nebo sklem s drátěnou vložkou. 1. kombinace s tvrzeným sklem - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky. 2. kombinace se sklem vrstveným (Stratobel) - snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii; zvyšuje bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívá ke ztlumení hluku. Sortiment těchto skel je rozšířen o kombinace s barevnými fóliemi průhlednými, neprůhlednými nebo barevnými a reflexními skly. 3. kombinace se sklem s drátěnou vložkou - integrita a stabilita skla zůstává zachována i v případě působení ohně. 

Bezpečnostní skla


Zahrnují izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným nebo sklem s drátěnou vložkou. 1. kombinace s tvrzeným sklem - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky. 2. kombinace se sklem vrstveným (Stratobel) - snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii; zvyšuje bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívá ke ztlumení hluku. Sortiment těchto skel je rozšířen o kombinace s barevnými fóliemi průhlednými, neprůhlednými nebo barevnými a reflexními skly. 3. kombinace se sklem s drátěnou vložkou - integrita a stabilita skla zůstává zachována i v případě působení ohně.

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.