Nacházíte se: Kontakty - Moravskoslezský kraj
TWW PARTNER - NOVOBILSKÝ, s.r.o.
Slezská 1992
738 01 Frýdek-Místek
www.novobilsky.cz
558 629 999
558 439 999(fax)
info@novobilsky.cz
okna otherm
okna otherm
VYSOT, s.r.o.
Kunín 105
742 53 Kunín
556 749 444
556 749 441(fax)
vysot@vysot.cz
okna otherm
okna otherm
Tadeáš Wojnar
Vendryně 923
739 94 Vendryně
www.firmawojnar.cz
558 350 361
607 607 637(fax)
twojnar@volny.cz
okna otherm
okna otherm
Adam Górak
Ad. Mickiewicze 1223
735 81, Bohumín
+420 723 003 348
info@otherm-tww.cz
okna otherm
okna otherm
Mgr. Michal Ziobro
Jugoslávská 3038/40A
703 00 Ostrava
+420 775 197 393
ostrava@otherm.cz
okna otherm
okna otherm


01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.