Nacházíte se: Kontakty - Pardubický
TM okna, s.r.o.
Mikulovice-Valčíkova 14
530 02 Pardubice 2
466 310 612
606 890 905
466 310 612(fax)
tmokna.michal@email.cz
okna otherm
okna otherm
H.A.C., spol. s r.o.
Semtín P7, č.p. 97
533 54 Pardubice
466 824 457
776 560 319
227 077 006(fax)
bartonova@hac.cz
okna otherm
okna otherm
Miroslav Beneš - TBM
Litomyšl - Řídký 28
570 01 Litomyšl
www.tbmtruhlarstvi.cz
603 370 142
461 633 141(fax)
benesmiroslav@tiscali.cz
okna otherm
okna otherm
PROPLAST, spol. s r.o.
Hřbitovní 218
Ústí nad Orlicí
465522218
602173639
proplast@proplast.cz
okna otherm
okna otherm
STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o.
Štrossova 905
530 02 Pardubice 2
466 614 060
466 614 080(fax)
stafi@stafi-pardubice.cz
okna otherm
okna otherm


01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.