Nacházíte se: Kontakty - Středočeský
ANLUX TWW s.r.o.
Tochovice 170
262 81 Tochovice
www.anluxtww.cz
318 682 855
318 682 895(fax)
anlux@anluxtww.cz
okna otherm
okna otherm
Otherm Praha s.r.o.
Gellnerova 478
293 01 Mladá Boleslav
739 358 472
725 120 135
hulkova@othermpraha.cz
okna otherm
okna otherm
OKNOPLASTIK s.r.o.
Husova 269
293 01 Mladá Boleslav
326 997 782
775 287 425
326 997 784(fax)
mladaboleslav@oknoplastik.cz
okna otherm
okna otherm
OKNOPLASTIK s.r.o.
Vodárenská 2382
272 01 Kladno
312 684 413
775 287 418
312 684 414(fax)
kladno@oknoplastik.cz
okna otherm
okna otherm
OKNOPLASTIK s.r.o.
Rožmitálská 286/4
261 01 Příbram IV - Březové Hory
318 622 375
776 287 441
318 627 056(fax)
okna@oknoplastik.cz
okna otherm
okna otherm
Otherm Český Brod
Jana Kouly 1479
Český Brod
321 674 436
601 574 475
601 573 000
oceskybrod@otherm.cz
okna otherm
okna otherm
OTHERM KOLÍN s.r.o.
Pražská 130
280 02 Kolín
608 844 843
othermkolin@email.cz
okna otherm
okna otherm
OKNA EČER
Na Hrázi 132
290 01 Poděbrady
325 516 277
602 318 283
podebrady@otherm.cz
okna otherm
okna otherm


01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.