Nacházíte se: Kontakty - Praha
ARKÁDA TRADE, spol. s r.o.
U Vršovického nádr. 32
101 00 Praha 10
271 740 189
602 265 008
271 741 191(fax)
arkada@otherm.cz
okna otherm
okna otherm
Otherm Praha s.r.o.
Šplechnerova
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
+420 222 713 395
info@othermpraha.cz
okna otherm
okna otherm
MACOM TRADE, s.r.o.
Podolská 90
147 00 Praha 4
www.macom-trade.cz
603 152 889
241 433 419
macom@otherm.cz
okna otherm
okna otherm
FENSTER s.r.o.
Sekaninova 1087/32
128 00 Praha 2
+420 224 936 809
+420 602 610 949
fenster@otherm.cz
okna otherm
okna otherm
OKNOPLASTIK s.r.o.
Zenklova 119/42
180 00 Praha 8
266 610 114
775 287 420
266 317 374(fax)
liben@oknoplastik.cz
okna otherm
okna otherm
OKNOPLASTIK s.r.o.
Holečkova 780/433
150 00 Praha 5 - Smíchov
241 722 222
775 287 416
241 722 230(fax)
praha@oknoplastik.cz
okna otherm
okna otherm


01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.