Nacházíte se: Spolupráce
 

Partnerství TWW okna

Pokud chcete získat jistotu, vsaďte na partnerství TWW, Vy se budete se moci více věnovat vlastnímu podnikání a rozvoji obchodu. Zázemí Vám poskytne partnerství s největším výrobcem oken a dveří v ČR.

Vy i Vaši zákazníci se můžete opřít o kvalitu a záruku značky TWW.
Partnerství TWW je vždy individuální, míru spolupráce se značkou si určí sám partner podle svých potřeb a možností.
Kontaktujte nás a nezávazně získejte více informací o možnostech partnerství TWW.

 

Výhody spolupráce se značkou TWW

•    Poskytnutí vzorků pro presentaci u zákazníka rohy a klapačky produktů, vzorkovníky
•    Zajišťujeme jednotné katalogy, produktové listy a další značkové propagační materiály
•    Přímá marketingová podpora partnera v regionu, partner může čerpat finanční benefity na vlastní marketingové aktivity ve svém regionu
•    Pomoc s budováním, vybavením a označením obchodního zastoupení partnera
•    Přímá individuální pomoc prostřednictvím manažera externí sítě v regionu
•    Přímé kontakty na odborníky pro pomoc s technickým řešením
•    Systém školení obchodních dovedností pro pracovníky na straně partnera
•    Pravidelná školení pracovníků partnera pro přípravu nabídek a smluv dodaném SW Klaes
•    Systém pravidelných školení pro pracovníky partnera mj. montáž, servis, produktová školení

•     Podmínky a rámec spolupráce jsou vždy individuální na míru vašim potřebám

 

Benefity pro partnery

•    Certifikát garance původu výrobků, garance záručního a pozáručního servisu výrobcem
•    Partnerovi je zapůjčena značka TWW, kterou může používat v komunikaci směrem k zákazníkům
•    Software Klaes pro vytváření smluv a nabídek pro partnery zcela zdarma včetně aktualizací
•    Mediální podpora značky v jednotlivých regionech
•    Autorizace partnera značkou TWW
•    Presentace na webových stránkách TWW, pomoc s tvorbou vlastních stránek
•    Jednoduchý systém objednávek, zázemí pracovníků pro přípravu zakázky, expedice, dopravy
•    Garance termínů a kvality dodávek

 

Výhody plynoucí ze zázemí velké společnosti

•    Jednotné a velmi výhodné tarify pro mobilní telefony a pevné linky
•    Objednávky oken a dveří včetně příslušenství, stínící techniky, parapetů atd.
•    Zvýhodněný nákup osobních a užitkových vozů
•    Zvýhodněný nákup pohonných hmot

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.