Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Dřevěná okna , eurookna a jejich výměna
 

Dřevěná okna , eurookna a jejich výměna

V dnešní době, kdy ceny energií pro výtápění objektů stále rostou, je potřeba hledat způsob, jak spotřebu těchto energií snižovat. Nikdo asi nepochybuje o tom, že největší úniky tepla z obytných místností jsou přes stará okna, která málo těsní. Největší tepelné ztráty registrujeme přes sklo.
 
Řešením je proto výměna starých oken a dveří za nová, kvalitní okna a dveře i izolačním dvojsklem či trojsklem, která budou úniku tepla co nejvíce zabraňovat. Rozhodující je volba konstrukčního materiálu nových oken. Na výběr je ze čtyř druhů materiálů: dřevěná, hliníková, plastová a kombinovaná. Nejvíce se v současné době prosazují dva druhy oken a to okna plastová a dřevěná. Dřevěná okna, eurookna jsou vhodná tam, kde nejsou požadovány vysoké estetické nároky, případně tam, kde není možné okna řádně udržovat. Jejich jedinou předností je v současnosti pořizovací cena, která odpovídá užitné hodnotě a životnost okna. Naopak dřevo je považováno za klasický materiál pro výrobu oken. Jeho energetická náročnost při výrobě je nejnižší ze všech uvedených materiálů. Jedná se o ryze přírodní, ekologický a obnovitelný materiál. Tepelné zvukové a protipožární vlastnosti jsou ze všech materiálů u dřeva nejlepší. Stejně tak mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva nelze s jiným materiálem docílit. Pro výše uvedené úspory energií se stále okna vylepšují. Trendem jsou dřevěná termo okna se silnějším rámem 84 mm a izolačním trojsklem.
 
Za zmínku stojí vzpomenout i okna kombinovaná, například z interiéru konstrukce okna dřevěná a z exteriéru s hliníkovým opláštěním, povrchovou úpravou imitace dřeva nebo v barvě dle vzorníku RAL. Z interiérové strany můžeme tak použít zcela přírodní dřevo s povrchovou úpravou Interiér design TWW. Pokud uvažujete o výměně oken, změřte orientačně stará okna, načrtněte jejich členění, způsob otevíraní a udejte počet kusů. Takové to nákresy zašlete vybraným výrobcům oken s průvodním dopisem, kde popište své požadavky na teplo, hluk, bezpečnost, vybavenost a servis. Pokud stavíte nový rodinný dům, zašlete výrobci výpis oken a dveří z projektu. Mějte na mysli, že nejlevnější nemusí zároveň být i kvalitní i výhodné. Životnost výrobku teprve určí jeho počáteční hodnotu, proto žádejte reference a záruky výrobce.
 
S vybraným výrobcem či dodavatelem si sjednejte osobní schůzku, kde si upřesníte provedení, vybavení případně už i barvu nových oken. Konečné rozměry nechte zaměřit dodavatele, požadujte smlouvu o dílo, kde bude vše specifikováno. Po provedení montáže, případně dalších sjednaných prací, ještě za přítomnosti vedoucího montérů, vyzkoušejte funkčnost oken, požadujete návod k obsluze, záruční list a pak podepište předávací protokol.
 
Více informací naleznete na www.twwokna.cz nebo www.eurookna.tk .
 
 
Potřebujete poradit na toto téma?
Obraťte se na nás nebo na některého z našich prodejců.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.