Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Termookno IV84 s trojsklem - NOVINKA se stává STANDARDEM
 

Termookno IV84 s trojsklem - NOVINKA se stává STANDARDEM

Novinka, která se ověří praxi a časem se stává klasikou, to již můžeme směle tvrdit o dřevěných Termooknech s třívrstvým zasklením.
 
Názory, že Termookno IV84 s trojsklem je nadstandard jsou dávno pryč, ba naopak. Termookno je již standardní součástí nových stavebních projektů a rekonstrukcí. Do podvědomí veřejnosti se dravě dere moderní technologie ve spojení s tradičním materiálem. Každý stavebník musí vyřešit spoustu otazníků při realizaci stavby, není rozdíl zda je to profesionál či laik. Hlavní roli hraje volba materiálů a technologie stavby. Důležité je zda jsou tyto materiály
 
Ekonomicky výhodné, Energeticky úsporné, Ekologicky přijatelné, a Esteticky vhodné.
 
Představte si, že jste si pořídili Termookna IV84 s trojsklem, budou splňovat všechny vaše požadavky? Bezesporu ano, nadmíru budou splněny všechny důležité kriteria. Dřevo je tradiční materiál a patří mezi nejstarší stavební surovinu. Doba se mění ale kvalita a vlastnosti dřeva zůstávají stejné, s dobou se pouze mění názory a pohled na tuto problematiku vlivem přílivu nových moderních Chemicky vyráběných materiálů.
 
Mezi velké výhody těchto nových materiálu patří bezúdržbovost, ale tato výhoda je relativní, ovlivněná dnešní rychlým a dynamickým životním stylem. Okna nepatří mezi krátkodobé investice, je to dlouhodobá investice do budoucna. Po dlouhodobém působení povětrnostních a mechanických vlivu i bezúdržbové materiály budou potřebovat údržbu či renovaci. A jak udržovat bezúdržbové materiály u kterých není možnost údržby a renovace? Toť otázka. Proto pokud změníme pohled na údržbovost materiálu stává se dřevo i po této stránce ideálním materiálem. Díky zkvalitnění povrchových úprav se interval údržby dřevěných oken několikanásobně prodloužil. Renovace povrchové úpravy by se měla provádět dle povětrnostním vlivů jen s účelem uchování stálosti dobrého vzhledu. Dřevěná okna tak i po 25 letech mohou vypadat jako okna nová a to v době, kdy umělým materiálům končí životnost a musí se vyměnit.V dnešním interierdesignu se klade důraz na harmonické propojení interiéru z exteriéru, dřevěná Termookna IV84 a její estetické vlastnosti dokonale splňuji tento trend.
 
Okno je nejslabší článek vnějších stěn termoizolace budov a díky stále více rostoucí ceně energií se klade obrovský důraz na tepelnou izolaci a úsporu energie. Ideální složení trojskla, které dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla 0,6 W/(m2.K) dokáže ušetřit až 40% nákladů na vytápění, díky čemuž se Termookno IV84 řádí na úplnou špici na trhu. Tato skutečnost zapříčinila, že Termookno IV84 významně mění českou stavební kulturu. Dřevěné Termookno TWW IV84 s trojsklem je Ekonomicky dostupné, Energeticky úsporné, Ekologicky šetrné a Esteticky pro život potřebné. Propojte váš domov s okolním světem okny, ze kterých budete mít vždy dobrý pocit. Nebojte se novinky, je to klasika! Nemějte odstup od nadstandardu, je to standard!
 
Petr Mikel
 
 
Potřebujete poradit na toto téma?
Obraťte se na nás nebo na některého z našich prodejců.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.