Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Tepelně izolační dřevěná sekce pro sekční garážová vrata
 

Tepelně izolační dřevěná sekce pro sekční garážová vrata

Vývoj se zastavit nedá a na požadavky zákazníků se musí reagovat.
 
TWW největší výrobce dřevěných euro oken a dveří v ČR představila na stavením veletrhu v Brně ibf v dubnu 2006 novinku pro výrobu sekčních garážových vrat. Požadavek zákazníků sjednotit dřevěná okna a dveře s dřevěnými sekčními garážovými vraty do jednoho druhu materiálu a laku, vedl technické oddělení k vývoji výrobku, který by obstál jako alternativa ocelových vrat s Pur výplní.
 
Na zakázku byl zadán vývoj sendvičového panelu s Pur tepelnou izolací běžné tloušťky 40 mm. Výsledkem je kompaktní sekcí díl s vodovzdornou dekorativní překližkou v dřevině smrk, borovice, dub a meranti, do které je možné z exteriérové strany frézovat drážky v různých tvarech a vytvářet vzory.
 
Mezi překližkami jsou dřevěné výztuhy z exotického tvrdého červeného dřeva TOL – hloubkově impregnovaného, tak aby stabilita sendviče byla dána svou odolností vůči vodě a vlhkosti.
 
Mezi výztuhami je tepelně izolační polyuretanová pěna. Sendvič je lepený PUR lepidlem, vysoce odolným vůči vodě. Celkový součinitel prostupu tepla sekce je U- 1,1 W/Km2. Dřevěné sekce byly zkoušeny ve spolupráci s firmou LOMAX Bořetice výrobce garážových vrat.
 
K dřevěným oknům a dveřím patří dřevěná garážová vrata.
 
 
Potřebujete poradit na toto téma?
Obraťte se na nás nebo na některého z našich prodejců.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.