Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Návrat izolačního trojskla
 

Návrat izolačního trojskla

Počátkem 90let postupně okna zdvojená zasklená jednoduchými skly ( klasická výklopná, otočná okna v panelových domech ) vystřídala okna jednoduchá s izolačním dvojsklem nebo trojsklem.
 
Kvalitu izolačního dvojskla či trojskla z hlediska izolačně tepelných vlastností definuje:
  1. kvalita použitého skla
  2. vzduchová mezera a její náplň
  3. materiál pro distanční rámeček mezi skly po obvodu dvojskla ( trojskla )
Počátkem 90 let se začalo s výrobou izolačních trojskel i dvojskel. Izolační skla se vyráběla s plaveného skla ( Float ) s hliníkovým distančním rámečkem s perforací, tak aby molekulové síto nasypané v rámečcích mohlo z uzavřeného vzduchu mezi skly na sebe navázat molekuly vody ve vzduchu obsažené a nedocházelo tak ke kondenzaci této vody mezi skly při větším rozdílu teplot mezi exteriérem a interiérem ( v zimním období ).
 
Výrobci oken v tomto období dávali přednost izolačnímu dvojsklu, vzhledem k tomu, že tepelné vlastnosti mezi izolačním trojsklem a dvojsklem nebyly výrazné. Cena izolačního trojskla byla vysoká, stejně tak jako váha.
 
Všichni výrobci oken ( plastových či dřevěných ) postavili svoji výrobu na tloušťce profilu rámů a křídel cca od 60 mm do 70 mm.
 
Tento profil oken byl plně vyhovující z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností, konstrukce pro výrobu oken a byl odpovídající i z hlediska hmotnosti pro zasklení izolačním dvojsklem v celkové tloušťce skla do 22 mm ( 4-14-4 ) např. do 30 mm ( 6-20-4 ).
 
Výraznou změnou v tepelně izolačních vlastnostech dvojskel byla výroba jednoho skla s tak zvaným měkkým pokovením. Jedná se o nanesení mikrozrcadlové vrstvy pomocí částeček vzácných kovů na plochu skla. Tato plocha musí být umístěna vždy do vnitřní uzavřené části dvojskla ( trojskla ), kde je v prostoru mezi skly suchý vzduch vytvořený pomocí molekulového síta umístěného v rámečku mezi skly po obvodu dvojskla ( trojskla ).
 
Pokovená vrstva jinak reaguje ( koroduje ) se vzdušnou vlhkostí.
 
60% - 70% tepelných ztrát izolačního skla je prostřednictvím tepelného záření, tak pomocí této minireflexní vrstvy se kvalita izolačního skla zlepšila cca o 150%.
 
Tato minirevoluce ve vývoji izolačních skel vyprovokovala výrobce vyplnit vzduchovou mezeru vzácným plynem Argon ( Krypton ), která zpomaluje předávání tepla molekulami vzduchu a zlepšuje tepelné vlastnosti o dalších 30% - 60%.
 
Výzkumem se ověřilo, že ideální z hlediska max. tepelných vlastností vzduchové mezery u izolačních dvojskel ( trojskel ) je mezera 16 mm.
 
V neposlední řadě byl hliníkový distanční rámeček nahrazen méně tepelně vodivým materiálem. Místo hliníku se začala používat nerezová ocel nebo směs plastu či sklolaminátu ( tzv. teplý okraj izolačního skla ). Na základě těchto skutečností přichází společnost TOP WOOD Windows s.r.o. ( TWW ) na stavením veletrhu v Brně v dubnu 2005 s dřevěným euro oknem s izolačním trojsklem v celkové tloušťce 44 mm ( 4-16-4-16-4 ) s dvěma pokovenými vrstvami, nerezovým distančním rámečkem a vzduchovou mezerou mezi skly dvakrát 16 mm s vzácným plynem Argonem.
 
Takto vyrobené izolační trojsklo je zaskleno do lepeného dřevěného profilu v tloušťce 84 mm.
 
Okno se vyrábí v provedení standard termo TWW i luxus TWW a jeho tepelné vlastnosti jsou cca o 30% lepší než okna v profilech 68 mm a izolačním dvojsklem celkové tloušťce 24 mm ( 4-16-4 ) s jednou pokovenou vrstvou skla, se vzduchovou mezerou optimum 16 mm plněnou vzácným plynem Argonem a teplým okrajem ( distanční rámeček mezi skly ).
 
Při současném vývoji cen za energie ( vytápění ) se rozhodně investice do dobrých oken vyplatí.
 
 
Potřebujete poradit na toto téma?
Obraťte se na nás nebo na některého z našich prodejců.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.