Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Dřevěná okna , eurookna v bytové architektuře
 

Dřevěná okna , eurookna v bytové architektuře

Vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva pro výrobu oken a dveří jsou v dnešní době nesporné.
 
Žádný s alternativních materiálů, jako je kov či kombinace plastu s kovem se jim nevyrovná. Dřevo je ryze ekologický materiál s nízkou energetickou náročností pro jeho zpracování. Nejdůležitějším faktorem zůstává vědět jak dřevo zpracovat a použít pro výrobu kvalitních oken a dveří. Jednou s nejdůležitějších stránek pro dosažení neomezené životnosti dřeva je jeho povrchová úprava.
 
Úkolem technologického postupu impregnace a následné úpravy dřeva je dosažení co nejvyšší odolnosti vůči klimatickým podmínkám, které se v průběhu roku výrazně mění.
 
V současné době se používají vodouředitelné nátěry, aby v několika vrstvách, kde finální vrstva tvoří akryl polyuretan, který je dostatečně odolný vůči mechanickým vlivům klimatických podmínek a dostatečně elastický vůči objemovým změnám dřeva z důvodu vlhkostních změn exteriéru a interiéru.
 
Při módním trendu bílých či jemně pastelových barev oken z exteriéru u kterých aplikace ne dřevo vůbec není žádný problém, nabízíme zároveň možnost povrchové úpravy oken v interiéru dle současného trendu.
 
Eurookna v přírodních odstínech dřeva smrku, borovice a meranti nebo v imitaci přírodního buku, olše či dubu, kde vyniká krása dřeva a může tak doplnit ostatní interiérové prvky, jako jsou vnitřní dveře, plovoucí podlahy, či dřevěná schodiště a nábytek.
 
Současným vrcholem vývoje oken jsou dřevěná okna s krycím hliníkovým profilem z exteriérové strany v různých odstínech i s možností imitace dřeva. Životnost takového okenního profilu bez údržby laku z exteriéru je shodná s životností domu. Vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva jsou tak využity a interiér designu dřeva je dán k dispozici plné kreativitě architektů či projektantů.
 
Tento článek byl zveřejněn v těchto časopisech:
  • Dům a zahrada, 5/07, str.108
  • Rodinný dům, 5/07, str.92
  • Rodinný dům, 11/07, str.95
  • Můj dům, 8/07, str.71
  • Pěkné bydlení, 9/07, str.141
  • Stavební noviny, 9/07, str.12
Potřebujete poradit na toto téma?
Obraťte se na nás nebo na některého z našich prodejců.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.