Nacházíte se: Produkty - Dotazy


  Termookno IV94

Termookno IV94   
    


Konstrukce okna stavební hloubky 94 mm poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti, tím předurčuje profil pro okna do nízkoenergetických a pasivních domů. Špičková povrchová úprava zajišťuje prakticky neomezenou životnost oken při minimálních nárocích na údržbu.  Technické informace

PROFIL TERMOOKNO IV94
Design plošně odsazené
POVRCH vnější: dřevo smrk, borovice, dub, meranti

vnitřní: dřevo smrk, borovice, dub, meranti
Rozměry (mm) staveb. hloubka 94
pohledová šířka (rám / křídlo)* 119
pohledová šířka štulp* 122
pohledová šířka sloupek* 184
Systém těsnění
středové
Počet těsnění
2
Barva těsnění bílá
béžová
hnědá
antracit
Bezpečnostní body
2
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA TROJSKLEM Ug 0,5
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Uokna
Typy otvírek fix
otvíravé a otvíravě-sklopné
sklopné
balkonové dveře
balk. dveře s nízkým prahem
balk. dveře ven otvíravé
odstavně-posuvné balk. dveře
Stavební tvary standard – pravoúhlá
šikmá

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.