Nacházíte se: Produkty - Dřevohliníková okna - Dřevohliníkové dveře
 

Dřevohliníkové dveře - nadčasové a elegantní řešení

Dřevohliníkové vchodové dveře TWW jsou koncipovány tak, aby byly skvělým doplňkem k dřevohliníkovým oknům TWW.

Hliníkové opláštění výborně chrání před povětrnostními vlivy. Stavební hloubka dřeva 78 mm (celková stavební hloubka 96 mm) poskytuje výborné tepelně izolační vlastnosti.
  • široká škála barevných variant a doplňků
  • možnost provedení se zasklením nebo z izolační deskou
  • tříbodový bezpečnostní zámek ve standardním provedení
  • NOVÝ typ hliníkového prahu s přerušeným tepelným mostem pro lepší ochranu před chladem, vlhkem a zatékáním
  • vysoká rozměrová a tvarová stabilita díky masivní dveřní konstrukci
  • dvě těsnění v křídle
  • vhodné pro každý typ stavby
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.