Nacházíte se: Úvod - Zaručeně česká okna
 

Zaručeně česká okna - vsaďte na skutečnou kvalitu

Značka TWW je nositelem certifikátu Zaručeně česká okna.

Asociace českých výrobců otvorových výplní propůjčuje tento certifikát výrobcům, kteří prokazatelně vyrábějí okna a dveře v České republice, a prodejcům, kteří prodávají výhradně okna s tímto certifikátem.

Zajímejte se o to, kdo a kde vyrobil okna, která si chcete pořídit. Bohatě se Vám to vyplatí. Skutečná kvalita oken se obvykle nezjistí hned po namontování. Prubířským kamenem bývá první zima.

Certifikát Zaručeně česká okna Vám může pomoci při výběru dodavatele oken a dveří. Více informací najdete na www.zaruceneceskaokna.cz.

Okna s tímto certifikátem jsou vyrobena výhradně v ČR. Při případné reklamaci nejste odkázáni na to, zda Váš dodavatel ještě na trhu působí či ne, ale máte možnost obrátit se s problémem přímo na výrobce.

Vsaďte při výběru oken a dveří na prověřeného zaručeně českého výrobce.
TWW – specialista na dřevěná okna a dveře.


Nákupem českých oken a dveří podpoříte českou ekonomiku.

01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.