Nacházíte se: Produkty - Špaletová okna - Technické specifikace
 

Technické specifikace

Design plošně odsazené
Druhy dřevin smrk, borovice
Rozměry (mm) stavební hl. rám 52
stavební hl. křídlo 52
celková stavební hl. dle přání zákazníka
pohledová šířka 116
výška zasklívací lišty 18
Systém těsnění 2x TPE
Distanční rámeček plastový TGI-W, černý
Standardní zasklení 4-12-4 ext. / 4 int.
Prostup tepla oknem se sklem Ug = 1,3
(4-12-4  a  4mm)
Uw = 0,96 W/m2K
Vzduchová neprůzvučnost se sklem
4-12-4 a 4mm
Rw = 43dB (-2,-6)
Vzduchová neprůzvučnost se sklem
4-12-4 a 6mm
Rw = 44dB (-2,-7)
Typy otvírek Fix
Pevné křídlo
Otvíravé
Sklopné
Dvoukřídlé
Vícekřídlé se sloupkem
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s oboustrannou klikou
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s jednostrannou klikou
Šikmá a oblouková okna - nelze
 
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.