Nacházíte se: Úvod - Dokumenty ke stažení
 

Ke staženíVšeobecné obchodní podmínky


 Všeobecné obchodní podmínky.pdf  
 (578 kB)

Reklamační řád okna/ vchodové dveře platný od 15.9.2019


 RŘ okna/dveře.pdf  
 (647 kB)

Reklamační řád - interiérové dveře platný od 1.1.2018


 RŘ IDV.pdf  
 (193 kB)
 

NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ


Ovládání na čip - návod na užívání


 Ovládání na čip - návod na užívání.pdf  
 (305 kB)

Kódová klávesnice s Bluetooth - návod na užívání


 Kódová klávesnice s Bluetooth - návod na užívání.pdf  
 (3374 kB)

Návod na údržbu a seřízení oken a dveří Návod na údržbu a seřízení oken a dveří.pdf  
 (2846 kB)

Čtečka otisku prstů 3.1 - návod na ovládání


 Čtečka otisku prstů 3.1 - návod na ovládání.pdf  
 (1993 kB)

Čtečka otisku prstů 3.0 (do 5-2016) - návod na ovládání


 Čtečka otisku prstů 3.0 (do 5-2016) - návod na ovládání .pdf  
 (1594 kB)
 

Starší dokumenty


Reklamační řád okna/ vchodové dveře platný od 1.4.-14.9.2019


 Reklamační řád okna/ vchodové dveře od 1.4.2019.pdf  
 (218 kB)

Reklamační řád platný od 1.1.2015


 Reklamační řád od 1.1.2015.pdf  
 (239 kB)

Reklamační řád platný od 1.2.2018 - 31.3.2019


 Reklamační řád platný od 1.2.2018.pdf  
 (152 kB)

Reklamační řád Window Holding a.s. - platný do 30.11.2013 Reklamační řád.pdf  
 (142 kB)

Reklamační řád - platný do 31.12.2014


 Reklamační řád platný od 1.12.2013.pdf  
 (145 kB)
 

CERTIFIKÁTY


Certifikát ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA


 Certifikát ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA.pdf  
 (502 kB)

Postup pro uplatnění CERTIFIKÁTU GARANCE PŮVODU ZAKÁZKY Postup pro uplatnění CERTIFIKÁTU GARANCE PŮVODU ZAKÁZKY.pdf  
 (77 kB)

Zlatý certifikát ISO


 Zlatý certifikát ISO.pdf  
 (8251 kB)

Certifikát ISO OHSAS KOMPLET Certifikát ISO OHSAS KOMPLET.pdf  
 (8762 kB)

Certifikát ISO 14001 Certifikát ISO 14001.pdf  
 (7444 kB)

Certifikát ISO 9001


 Certifikát ISO 9001.pdf  
 (8996 kB)

Certifikát ISO 50001


 Certifikát ISO 50001.pdf  
 (7410 kB)

ČSN ISO 45001


 ČSN ISO 45001 .pdf  
 (8804 kB)

Certifikát FSC dřevo


 Certifikát FSC dřevo.pdf  
 (128 kB)
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


Osvědčení o registraci Window Holding a.s. pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


 Osvědčení o registraci Window Holding a.s. pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.pdf  
 (140 kB)

REGISTROVANÉ produkty pro program NZÚ


 REGISTROVANÉ produkty pro program NZÚ.pdf  
 (442 kB)
 

Dřevěná okna

 

Všechny dokumenty, CE ŠTÍTKY a POV najdete u jednotlivých produktů na stránkách www.otherm.cz


01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.