Nacházíte se: Produkty - Jak vybírat okna
 

Výběr oken ovlivní kvalitu Vašeho bydlení na dlouhé roky

Při výběru oken je důležité zvážit co od produktu očekáváte a kde budou okna sloužit. Je třeba zejména zvážit podmínky z hlediska povětrnostních vlivů, hlučnosti prostředí a požadavků na bezpečnost.

Při srovnávání tepelně izolačních parametrů oken se zaměřte na tepelně izolační vlastnosti celého okna Uw. Tento parametr je ovlivněn nejenom kvalitou rámu okna, ale také tepelně izolačními vlastnostmi zasklení.

 

Naše doporučení

Při výběru oken nezapomeňte:
  • konzultujte své představy s oborníky, zejména pokud jde o atypická řešení
  • vybírejte z technicky pokročilých prvků a zajímejte se různé možnosti technického řešení
  • seznamte se s funkčností a významem všech komponent
  • zajímejte se o součinitel prostupu tepla celým oknem Uw- tj. vlastnostmi soustavy rám - zasklení
  • zajímejte se o montáž oken, podstatně ovlivňuje funkčnost a izolační vlastnosti oken a dveří
  • zvažte požadavky z hlediska akustické izolace oken
  • nezapomeňte na bezpečnost, okna lze osadit specielními bezpečnostními prvky jak proti zlodějům, tak i na ochranu dětí apod.
  • zvažte i možnosti větrání prostor, např. doplňkovými větracími otvory nebo instalací specielního kování se zimním a letním větráním
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.