Nacházíte se: Produkty - Služby
 

Využijte komplexní nabídku služeb

Aby okna správně fungovala a přinášela úspory, které očekáváte, je nezbytná kvalitní montáž oken. Cílem značky TWW je poskytnout komplexní služby prvotřídní kvality na míru Vašim potřebám.

Partner značky TWW, kterého si zvolíte jako dodavatele Vašich oken,  Vás seznámí s nabídkou služeb, které Vám k novým oknům může zajistit. Pokud je již přímo zadáte do své poptávky, budou součástí cenové nabídky.

 

Demontáž a montáž oken

Demontáž a montáž oken a dveří jsou základní služby, které má dodavatel oken do detailů propracovaný. Po demontáži starého okna je přesně usazeno nové okno, které montážníci utěsní. Nyní je okno připraveno k zednickému začištění. Pro demontáž okna a montáž nového okna stačí pouhý 1 metr před oknem a uvolnění přístupové cesty pro přemístění oken.

Většinou je celý proces výměny oken otázkou jednoho dne, u větších staveb nebo tam, kde jsou zednické práce složitější, může být realizace prodloužena o 1-2 dny. Celý proces je pak rozdělen na etapy, nikdy se tak nestane, že by zákazník byl přes noc v bytě bez oken.

Montáž objednaných doplňků jako jsou žaluzie, rolety, parapety a další prvky jsou standardně součástí služeb montáže.
 

Zednické začištění

Zednické začištění si můžete objednat, pokud chcete, aby montážníci zednicky začistili nově osazená okna v ostění. Zednické zapravení je nezbytnou součástí ochrany připojovací spáry před povětrnostními vlivy. V případě objednání této služby je materiál pro zednické začištění zajištěn.
 

Doprava

Doprava oken a dveří zahrnuje dopravu produktů na místo montáže, montážníci zajistí odnesení výrobků k místu výměny.
 

Parotěsné provedení připojovací spáry

Parotěsné provedení připojovací spáry se doporučuje provést pro zajištění připojovací spáry mezi oknem a stěnou. Používají se speciálních parotěsné pásky a fólie, které zabrání přístupu vlhkosti do spáry. Tak je ochráněna izolační pěna, která zajišťuje tepelnou izolaci oken v místě připojení na stěnu.

Tato úprava se doporučuje zvláště v prostorách se zvýšenou vlhkostí tj. v kuchyních a koupelnách.
 

Likvidace starých oken

Pokud si objednáte i likvidaci starých oken, je zajištěn také odvoz všech součástí vybouraných oken, dveří, včetně suti a dalších odpadů po demontáži a montáži. Veškerý odvezený odpad bude zlikvidován odborným a ekologickým způsobem.
 

Další služby

U každého partnera je možné objednat také další služby jako je vyzdívání, zateplovací práce, výmalba částí stěn dotčených výměnou oken atd. Tyto služby jsou již na individuální dohodě Vás a dodavatele oken.

Již při objednávce oken se nezapomeňte obrátit s dotazem na všechny služby, které budete potřebovat v souvislosti s výměnou oken. Cílem značky TWW je obsloužit každého zákazníka k plné spokojenosti.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.