Nacházíte se: Úvod - Profil společnosti
 

O společnosti

Jen těžko najít někoho, kdo by nechtěl mít doma kousek přírody. Dřevo je klasickým materiálem, který člověk používá dlouhá staletí. Má svou nenapodobitelnou krásu, ztělesněnou v jeho kresbě a vůni. Dřevěná okna dělají z domova útulný prostor, domov, který je v harmo- nii s přírodou.
 
Dřevěná okna, eurookna, termookna a dřevohliníková okna TWW v sobě nesou dlouholetou řemeslnou zkušenost v práci s tímto materiálem, zároveň však reagují na nejmodernější trendy. Můžete se spolehnout, že naše okna splní nároky na energeticky úsporné bydlení a díky unikátní povrchové úpravě vám budou sloužit dlouhá léta. Zveme vás do světa, kde se v dokonalé harmonii spojuje moderní technologie s nenapodobitelnou krásou přírodního materiálu.
 

Jak vzniká okno

DŘEVO SE K VÝROBĚ OKEN POUŽÍVÁ CELÁ STALETÍ… OVŠEM AŽ SOUČASNÁ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OKEN Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ SPOLEČNĚ S DŮKLADNĚ PROVĚŘENOU FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU DĚLÁ Z OKNA DOKONALE FUNKČNÍ A ESTETICKÝ VÝROBEK, KTERÝ VÁM BUDE BEZ PROBLÉMŮ SLOUŽIT DLOUHÁ DESETILETÍ.
 
  • Kvalitní dřevěná surovina je zpracována do polotovaru – dřevěných lepených hranolů.
  • Počítačově řízené CNC obráběcí stroje opracují připravené dřevěné hranoly, součástí procesu je i základní impregnace dřeva po dílech.
  • Opracované dílce projdou kontrolou a jsou předány k dalšímu broušení.
  • Po vyhlazení povrchu dochází ke srážení dílců pomocí srážecího lisu s naprogramovaným posunem na přednastavené rozměry budoucího rámu.
  • Dalším procesem je namáčení polotovarů rámů a křídel oken ve vodou ředitelných barvách.
  • Po vyschnutí přichází na řadu jemné přebroušení před aplikací finální povrchové úpravy
  • Vysokotlakým nástřikem se poté nanese požadovaná lazurovací barva. Následné sušení se urychluje průchodem nastříkaných dílů v sušicím prostoru
  • Navazující operací je vkládání těsnění, kování a okapnic.
  • Zkompletované prvky se přesunou k zasklívání. Izolační skla jsou uložena do zasklívací polodrážky a upevněna pomocí lišt. Spára mezi zasklívací lištou a sklem je vyplněna silikonem.
  • Po kompletaci se okna pečlivě balí na transportní palety a připravují se k expedici
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.