Nacházíte se: Produkty
 

TWW - kvalita a špičkový moderní design

Značka TWW vyrábí a dodává dřevěná eurookna a dřevohliníková okna špičkové kvality. Za svou historii dodala značka TWW okna a dveře tisícům zákazníků. Dlouholeté zkušenosti jsou pro nás závazkem.

Oslovte nás Vaší poptávkou a ZDARMA Vám připravíme cenovou nabídku, okna přesně zaměříme a především Vám naši partneři poskytnou odbornou radu.
 

Registrace produktů

ZELENÁ ÚSPORÁM. Produkty s tímto logem jsou registrovány pro státní dotační program, uveden je i SVT kód. Uvedené SVT kódy platí pro původní program Zelená úsporám.

Nová zelená úsporám vyžaduje novu registraci produktů, která v současnosti probíhá. Seznam produktů najdete na stránkách značky v nejbližší době.
 

Výhody oken a dveří TWW:

•  kvalitní okna a dveře pro každý typ novostavby či rekonstrukce
•  specialista na nestandardní a atypická řešení
•  výborné tepelně izolační vlastnosti produktů
•  inovovaná okna omezující tvorbu kondenzátu na dolním okraji skel
•  široký výběr barev, doplňků a příslušenství
•  špičková povrchová úprava dřevěných eurooken
•  kvalitní služby kompletně na klíč
•  výroba výhradně z prvotřídních materiálů pouze v ČR
•  kvalitu zaručuje přísná technologická kázeň při výrobě
•  nadstandardní záruka a kvalitní servis

 

Okna a dveře do posledního detailu

K oknům a dveřím TWW si můžete vybírat také z bohaté nabídky příslušenství. Okna i dveře si tak můžete doladit do posledního detailu přesně podle Vašich potřeb a požadavků.

Správnou funkčnost a výborné tepelně izolační vlastnosti oken a dveří TWW může zaručit pouze odborně provedená montáž objednaných produktů. Doporučujeme, abyste si k produktům objednali také služby. Jedině tak máte zaručeno, že Vám okna budou spolehlivě a dlouho sloužit.
 

UPOZORNĚNÍ - program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

SFŽP, který provádí registraci produktů pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, vyžaduje pro uvádění hodnot součinitele prostupu tepla Uw pro okna a dveře výhradně hodnoty stanovené výpočtem na vzorovém oknu či dveřích. Vzorový výrobek stanovil SFŽP.

Tento přístup je odlišný od pravidel uplatňovaných pro původní program Zelená úsporám, kde nebyl způsob stanovení hodnoty Uw předepsán. Hodnoty Uw uváděné na webových stránkách, produktových listech a katalozích značky Vekra byly ve většině případů naměřeny ve státní zkušebně na skutečných vzorcích oken a dveří. Nově vyžadované hodnoty Uw stanovené výpočtem budou na stránky postupně doplňovány a jasně odlišeny od naměřených hodnot.

Musíme zdůraznit, že hodnoty získané měřením odpovídají platné výrobkové normě a dosavadní uznávané technické praxi. Pouze pro program Nová zelená úsporám je nutné používat hodnoty stanovené výpočtem.

Proč se liší naměřené a teoreticky vypočtené hodnoty?
Způsob stanovení součinitele prostupu tepla celým oknem či dveřmi nám upravuje harmonizovaná evropská norma, dle které je možno použít celkem tři postupy stanovení součinitele prostupu tepla výplní otvorů Uw:
  • měřením vzorového okna;
  • použitím normové tabulky (tento postup nepoužíváme);
  • normovým výpočtem z hodnot součinitele prostupu tepla komponentů (rám, sklo, distanční rámeček).
Ze zkušeností vyplývá, že hodnoty z měření vzorového okna bývají nižší (příznivější) než hodnoty stanovené výpočtem. Rozdíly pocházejí ze samotné metodiky, přesností a tolerancí stanovení jednotlivých hodnot.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.