Nacházíte se: Cenová kalkulace
 


Krok 1 - výběr

Okna   Dveře  

Profily oken:

 
Eurookno IV68

Termookno IV84

Termookno IV94

 
IV96 Classic

IV96 Softline

IV96 Linear

IV96 Integral

IV130 Miratherm

 
 
 
 

Profily dveří:

 
BYT

Dveře BYT 42

Dveře RD KLASIK

Dveře NOVODESIGN

 
 

Montážní údaje:

Montáž
Demontáž
Zednícké zapravení
Likvidace starých oken

Osobní údaje:

 
Jméno*: Přijmení*: 
Ulice: Město: 
PSČ: Telefon*: 
E-mail*: 

Adresa stavby:

 
Ulice*: Město*: 
PSČ*: 
Typ stavby:
novostavba
rekonstrukce - rovné ostění
rekonstrukce - zalomené ostění

Poznámka:

Vyplňte všetky povinné údaje označené *.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.