Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Přednosti oken TWW
 

Přednosti oken TWW

 • Izolační dvojsklo s vrstvou měkkého pokovení částečkami speciálního kovu, které zajišťují odraz unikající tepelné energie z místnosti zpět do místnosti.
 • Termodistanční rámeček mezi skly, tzv. teplý okraj - náhrada hliníkového za nerezový nebo sklolaminátový materiál s hodnotou prostupu tepla až U=1,0 Wk-1m-2. Podstatným přínosem je zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla okna a snížení možnosti kondenzace vody na skle z interiéru.
 • Konstrukční řešení okna s novým modelem okapnice. V tomto případě těsnění doléhá i ve spodní části okna na dřevěný profil rámu. Okapnice včetně koncovek je vyloučena z konstrukce těsnění okna. Větší masiv dřeva = vyšší tepelný odpor. Absolutní vyloučení průniku vody.
 • Horní závěs okna s možností horizontálního seřízení. Moderní design závěsu.
 • Spodní závěs okna s možností seřízení ve všech třech osách.
 • Nejnovější typ kování MACO MULTI TREND. Nová převodovka s pojistkou blokuje zároveň otevření a vyklopení křídla. Největší předností je, že při zavírání okna vždy křídlo přizvedne tak, aby nedocházelo k poškození spodního profilu. Zvyšuje komfort ovládání.
 • Bezpečnostní uzavírací bod na straně kliky u vybraných modelů
 • Hliníková eloxovaná okapnice v designu TWW chrání nejvíce namáhané části okna před klimatickými vlivy.
 • Druhé těsnění zvyšuje zvukovou neprůzvučnost v kombinaci s protihlukovými skly.
 • Hliníkové opláštění okna - možnost dodatečně opatřit okno z exteriérové strany hliníkem

10 důvodů proč si vybrat eurookna TWW:

 1. Největší podíl na trhu v České republice v dřevěných euro-oknech a dveřích.
 2. Nejvíce vyrobených a prodaných euro-oken v České republice
 3. Největší montážní a servisní síť autorizovaných prodejců v České republice.
 4. Moderní výrobní závod s vlastní pilou, sušárnou, výrobou lepených hranolů a výrobou oken a dveří na ploše 10.000 m2.
 5. Výrobní kapacita až 150 ks oken denně.
 6. Vlastní know-how s vývojovým a technickým odd.
 7. Vysoká kvalita výrobků za přijatelnou cenu.
 8. Vysoké záruky pro zákazníky: dozor autorizované osoby a systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001.
 9. Krátké dodací termíny
 10. Vysoká profesionalita pracovníků TWW a spolupracujících firem
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.