Nacházíte se: Co vás zajímá - Odborné články - Dřevo - materiál č. 1
 

Dřevo - materiál č. 1

Okno dnes musí splňovat mnoho funkcí. Patří k nim ochrana před slunečním zářením a před hlukem, větrem a vodou. Současné by mělo ale zůstat užitkové a úsporné. Jako součást vnější stěny zároveň dotváří charakter stavby, mělo by snižovat i tepelnou ztrátu. Všechny tyto funkce a úlohy plní dřevěné okno výtečně.Dřevo je lehce zpracovatelné, působí příjemně, jeho charakteristická léta tvoří jeho krásu a výraznost. Dřevěný povrch působí v místnosti útulně. Vysoká pevnost dřeva při poměrné nízké hmotnosti, jeho výhodné vlastnosti využití, racionální zpracování moderní technikou a spojovacími prostředky, jakož i doba odolnosti v případě správné konstrukce dělají dřevo přední surovinou pro funkceschopná okna. Spolu se speciálními zasklívacími systémy, těsněními a prvotřídní povrchovou úpravou a kováním mohou dnes moderní dřevěná okna plnit funkci po mnoho let.
 
dřevěná okna mohou mít mnohé přednosti, dřevo má však tu přednost, že není z plastu.
 

Argumenty pro dřevo - shrnutí:

  • dřevo je dlouhodobě ověřený materiál pro výrobu oken
  • dřevo je ekologický materiál, který nezatěžuje životní prostředí
  • dřevo je velmi užitečný materiál, potřebný pro život člověka
  • dřevo má při minimální údržbě dlouhou životnost
  • dřevo má nejlepší fyzikální a mechanické vlastnosti
  • dřevo má výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti
  • dřevo je materiál s nejnižším koeficientem tepelné roztažnosti (ovlivňuje funkčnost okna při různých teplotách) dřevo je snadno opravitelné a údržba zajišťuje stále velmi pěkný vzhled
Cena výrobku je odrazem jeho kvality a užitných vlastností
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.